های تک اسپادانا

خرید دستگاه اکسترودر

 

دستگاه اکسترودر وسیله ای است برای ذوب کردن ترکیبی مواد لاستیکی و پلاستیکی، این دستگاه پس از ذوب مواد با فشاری که در انتهای  قالب ایجاد می کند محصولی پیوسته با سطح مقطع خاص تولید می کند. از این دستگاه در صنعت برای شکل دهی مواد اولیه لاستیک و پلاستیکی استفاده می شود. البته از این دستگاه در تولید پروفیل و لوله هم می توان استفاده کرد. توجه داشته باشید که در برخی جاها بجای اکسترودر از واژه اکسیدور استفاده می شود.  در نظر داشته باشید هردو این واژه ها به یک دستگاه اطلاق می شود

تقسیم بندی اکسترودرها :

از ابتدایی ترین روش های شکل دهی پلاستیک به طریق اکستروژن است. اکستروژن از یک ماردون در داخل محفظه تشکیل شده. پلاستیک ها به صورت دانه ی شکل یا مانند خاک از یک قیف به ماردونه تغذیه می شوند. در بین حمل این مواد اولیه در طول محفظه به دلیل حرارت بالا موجود  که به محفظه وارد می شود ماردون گرم می شود. در طول این مسیر از عمق مسیر کاسته شده و مواد داخلی آن نیز فشرده می شوند. در انتهای مسیر حدیده ای به شکل مورد نظر تعبیه شده که مواد مذاب شده را با شکل نهایی مورد نظر استخراج می کند. با توجه به این توضیحات می توان گفت  این حدیده های مختلف برای قالب زنی باعث می شود کاربردی اکسترودر ها گسترده شود.

قسمت تغذیه:

در این قسمت حرارت اولیه به پلاستیک برای انتقال به مراحل بعدی داده می شود. عمق ثابت ماردون باید طوری طراحی شود که مواد را به صورت یکسان ناحیه اندازه گیری هدایت کند. به همین دلیل است که زراحی ماردون نیازمند حساسیت های خاص و کیفیت مناسب در قطعات است. در مجموعه اسپادانا کلیه نکات ریز طراحی دستگاه در نظر گرفته  شده است بخصوص شکل هندسی ماردون و خواص اصطحکاکی آن، به دلیل اینکه این تاثیرات اصطحکاکی است که بر نوع ذوب شدن مواد تاثیر می گذارد.

  1. قسمت تراکم و فشردگی:

در این قسمت عمق ماردون کم کم کاهش می یابد و باعث متراکم تر شدن و فشردگی پلاستیک می شود. تاثیر این فشردگی باعث می شود انتقال حرارت با کم شدن قطر مواد صورت گیرد.

  1. قسمت اندازه گیری و سنجش:

در این قسمت عمق ماردون یکسان است اما با این حال کمتر از عمق بخش تغذیه است. پس از ذوب شدن یکسان مواد، این مواد مذاب یکدست به سمت حدیده با قالب خروجی مورد نظر هدایت خواهند شد.

  1. صافی:

از دیگر بخش مهم اکسیدور ها قسمت صافی است. که هرگونه مواد ناخالص باقی مانده در بخش مذاب را از جداسازی می کند این کار باعث قالب زنی منظم در قسمت حدیده شده و راه خروجی آن را  نیز نمی بندد. این صافی بسیار حساس و آسیب پذیر هستند به همین دلیل توسط صفحه سرعت شکنی که تعداد زیادی سوراخ های مماس بر هم و بسیار نزدیک به هم دارند که فقط مواد مذاب را به صورت خط صاف وارد می کنند.