های تک اسپادانا

درباره ما

درباره‌ی های تک اسپادانا

در این مسیر پرچالش، مجموعه های تک اسپادانا مهمترین دلیل پیشرفت کاری خود را نه امکانات مالی و صنعتی، بلکه اعتماد مشتریان و سرمایه های انسانی و متخصص خود رد این زمینه می داند. به همبن دلیل یکی از اصول اساسی مدیریت مجموعه حفظ منافع بلند مدت مشتریان است.

استاندار سازی های سخت گیرانه مهندسی و مشتری مداری توسط مدیریت مجموعه بخصوص در واحد منابع انسانی و فروش ما را بر ان داشته است تا نگاهی بلند مدت و بین المللی به تولیدات این واحد صنعتی داشته باشیم. به امید اینکه این ارتباطات موثر بین المللی امکان ارائه محصولات بیشتر با تنوع و کارآیی سودمندتر را برای مشتریان عزیزیمان در این حوزه فراهم آورد

آدرس :
 اصفهان جاده ی حبیب اباد به زینبیه
شهرک صنعتی علی اباد، خ صنعت ،خ کارگر ، بن بست تلاش
تلفن تماس :
 09136060772
ایمیل :
noreply@envato.com