درباره ما

مجموعه های تک اسپادانا

های تک اسپادانا با تکیه بر تجربه بیش از دو دهه فعالیت صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی شروع به فعالیت نمود.پروه های اولیه مجموعه های تک بر پایه چند حوزه مختصر مورد تقاضای بازار متمرکز گردید.در این میان می توان به دستگاه های اکسیدور و اکسترودر و دستگاه آسیاب چکشی اشاره کرد.دانش علمی و تجربیات عملیهمراه با خوشنامیمجموعه های تک و مسیولیت پذیری مجموعه در ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود، باعث گستردگی فعالیت مجموعه و اضافه کردن خطوط تولیدی دیگر و افزایش فروش دستگاه های تولیدی مجموعه شد. همین امر سبب اضافه کردن محصولات دیگر با تنوع بسیار در این مجموعه و اشتغال زایی برای دیگر متخصصان حرفه ای در این زمینه را فراهم کرد.

درباره‌ی های تک اسپادانا

در این مسیر پرچالش، مجموعه های تک اسپادانا مهمترین دلیل پیشرفت کاری خود را نه امکانات مالی و صنعتی، بلکه اعتماد مشتریان و سرمایه های انسانی و متخصص خود رد این زمینه می داند. به همبن دلیل یکی از اصول اساسی مدیریت مجموعه حفظ منافع بلند مدت مشتریان است.

استاندار سازی های سخت گیرانه مهندسی و مشتری مداری توسط مدیریت مجموعه بخصوص در واحد منابع انسانی و فروش ما را بر ان داشته است تا نگاهی بلند مدت و بین المللی به تولیدات این واحد صنعتی داشته باشیم. به امید اینکه این ارتباطات موثر بین المللی امکان ارائه محصولات بیشتر با تنوع و کارآیی سودمندتر را برای مشتریان عزیزیمان در این حوزه فراهم آورد.

همکاران مجموعه های تک اسپادانا

مهندس نعل شکن

 مدیریت مجموعه

مهندس اسکندری

سرپرست بخش R&D

خانم نوریان

مدیر بخش فروش

خانم توکلی

کارشناس روابط عمومی

فهرست